Avtorja: Adrijan Cingerle, u.d.i.a., Renata Jakopin, u.d.i.a.            Foto:Špela Volčič

SUBTILNA INTERPRETACIJA VIZIJE PODJETJA
Za prenovo sprejemnice podjetja E3 v Novi Gorici lahko že na prvi pogled rečemo, da poudarja in nadgrajuje vse bistvene karakteristike podjetja, ki so zgoščene v sloganu: energetika, ekologija, ekonomija. Osnovni motiv arhitekturne ureditve je namreč vizualna ponazoritev strele – simbol za elektirčno energijo, ki se v interierju pojavlja kot poševnica v različnih oblikovnih variantah in je skladna z obstoječim logotipom. Energijo kot temeljno dejavnost podjetja pa ponazarja tudi svetloba, ki je enakomerno razpršena po celotnem prostoru.
Ko vstopimo v preddverje, na desni steni najprej opazimo lesen opaž s poševnima stranicama, ki se nadaljuje na strop (prav tako) poševne oblike in poteka v eni potezi do nasprotne stene – vendar se na prehodu med stropom in steno ne zaključi, ampak preoblikuje v gladko belo ploskev z izrezanim in osvetljenim motivom logotipa. Opaž je pravzaprav najpomembnejši dekorativni in funkcionalni element sprejemice: po eni strani nudi oporo za rast zelenju – vzpenjavki tetrastigmi, po drugi strani pa omogoča prefinjeno osvetlitev prostora, saj so luči nameščene za lesenimi letvicami in zeleno zaveso. Osnovni motiv stilizirane strele je še bolj očiten v formi sprejemnega pulta, ki razpada na romboidne ploskve različnih velikosti, med katerimi se izriše večrat ostro prelomljena črta. Pozornost pritegne tudi korito za rastline, nameščeno ob opažu, saj ima poševni stranici. Trikotne in prizmatične oblike/vzorce pa nenazadnje zasledimo tudi na posameznih elementih notranje ureditve, sedežni garnituri in talni oblogi.
Omeniti velja še premišljeno razmejitev vmesnega prostora – čakalnice, namenjene strankam, ki je od vhoda in sprejemnega pulta ločena z dvema vzpenjavkama iste vrste. Zelena zastora ustvarjata v čakalnici nekoliko bolj intimno vzdušje, istočasno pa poudarjata lastnosti podjetja in njegovo vizijo prihodnjega razvoja. V podjetju namreč posvečajo velik poudarek prav ekologiji, to pomeni kvaliteti oskrbe z električno energijo, ki je pridobljena iz okolju prijaznih in obnovljivih virov. K ekonomični porabi energije pa želijo spodbuditi tudi svoje odjemalce.
Prenovo interierja lahko označimo za subtilno interpretacijo vizije podjetja, ki se v arhitekturnem jeziku kaže kot medsebojna prepletenost energije, utelešene v svetlobi, in žive narave. Njuna povezanost se nadaljuje tudi v zasnovi zunanje ureditve ob Erjavčevi ulici z Alejo slavnih mož, ki bo oblikovana iz dveh sklopov: zelenega parterja in pretehtano izbranih elementov urbane opreme. Zelena ureditev reflektira modernistično fasado objekta s poudarjeno rastrsko strukturo, saj so tako gredice kot tlakovane površine zasnovane v ravnih linijah, medtem ko je drevnina prosto razporejena po celotni površini. Avtorji so s takšno zasaditvijo želeli naglasiti prvotni koncept zasnove modernističnega mesta kot mesta v parku. Simboliko Nove Gorice bodo poudarili tudi z gredicami vrtnic. Za zasaditev dreves pa lahko trdimo, da nadaljuje vzorec zelene ureditve ob Erjavčevi ulici in (delno) ob Ulici sv. Gabrijela (Via San Gabriele) na drugi strani meje, saj predvideva izbor enakih drevesnih vrst.
Drugi sklop zunanje ureditve predstavlja kompozicija betonskih klopi v obliki kubusov, razpršenih po celotnem zelenem parterju, ki bodo izdelani iz brušenega teraca in bodo imeli vgrajena svetlobna optična vlakna. Kubi torej ne bodo imeli le uporabne, ampak tudi estetsko funkcijo, hkrati pa se bodo odzivali na dražljaje iz okolja: tako na prekoračene vrednosti ozona in trdih delcev v zraku kot tudi na nadpoprečno čist zrak. Izmerjene vrednosti pa se bodo manifestirale v spreminjaju barve kubusov ter ritma njihovega prižiganja.
Zasnova zunanje ureditve, ki združuje urejanje krajine s sodobnimi dosežki znanosti in tehnologije, bo v javni prostor ob glavni cestni povezavi med Novo Gorico in Gorico zagotovo vnesla pridih urbanosti. Po drugi strani pa bo interaktivna instalacija, ki bo seveda najbolj atraktivna v večernem času, obveščala prebivalce o spremembah v njihovem okolju.

Nataša Kovšca
likovna kritičarka/recenzentka

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •