Avtorji: Adrijan Cingerle u.d.i.a., Eva Sušnik u.d.i.a.              Foto: Mateja Pelikan

TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER NOVA GORICA

Objekt bivše »Moške mode« in nato prodajalna oblačil StreetOne na Kidričevi ulici 11, se je prenovil, da so v njem Turistično informacijski center, Zavod za turizem in Center trajnostne mobilnosti. Stavba je postavljena ob novogoriško Magistralo, glavno mestno ulico, avtorja arhitekta Edvarda Ravnikarja. Magistrala je pomembna mestna žila – linijski center mesta, kjer naj bi se dogajalo mestno življenje, saj so tu ustanove kjer ljudje opravljajo vsakodnevne opravke; tu so lokali za druženje in prehranjevanje, v senci predvidenega bogatega drevoreda naj bi se ljudje sprehajali in na splošno uživali v urbanem načinu življenja. Ulica trenutno ne funkcionira kot živahna mestna ulica, program turističnega info-pointa pa naj bi prostor obogatila in oživila.

Glavna ideja prenove je snovanje privlačnega prostora, ki bo vabljiv za obiskovalce, in ki bo s svojo dejavnostjo napajal ljudi z informacijami in dogodki. Notranji prostor se navezuje, dopolnjuje in širi v zunanjega, s katerim je vsebinsko in oblikovno povezan, ter tako ne samo dosega željen estetski in funkcionalni nivo, ampak dopolnjuje ali celo generira mestni prostor.

Notranja oprema s svojo materialnostjo, oblikovanjem, barvami … predstavlja našo regijo in tudi prevzema vlogo poligona in orodja zaposlenih na TICu. Izbrani materiali naj predstavljajo določene pokrajine ali značilnosti pokrajin in naj na ta način »pomagajo« turističnim delavcem predstavljati naš prostor.

V novem zunanjem in notranjem spuščenem lesenem stropu, so skrite klime in osvetlitev. Ta lesen strop predstavlja pogozdeno trnovsko planoto, predstavlja lahko mogočne kraške hraste, lahko se naveže na tradicijo solkanskih mizarjev. Strop je razčlenjen in zato zanimiv, razgiban; ker je lesen tudi ni pretežek, in ustvarja prijetno toplino v prostoru, ter navezovanje na zunanjost.

Pri ideji za tlak smo izhajali iz lokalne opeke, opekarn in se navezovali na trajnostni vidik. Iz koščkov opeke, ki niso uporabne za prodajne artikle izdelajo opečni zdrob, ki je osnova za izdelavo opečnega terrazza. Barva je značilno opečnata, tlak pa ohranja pozitivne značilnosti opeke: visoka nosilnost, dobre toplotne karakteristike in sposobnost absorbiranje vlage. Deluje kot dober zvočni izolator in je kemično in biološko nevtralen. Brušen tlak se finalno polakira z epoksi premazom. Ob nastajanju novega mesta, je tod stala le frnaža in opeka je tipični goriški material v vseh pogledih. Opečnat terrazzo se kot topli jezik izlije v zunanjost in tvori klop po zunanjem obodu stavbe ter se zaključil na robu pločnika in novega tlaka pred Vrtnico.

Zadnji bistven element so stene, ki jih je v celem nadstropju zelo malo, služiti pa morajo predvsem prezentaciji papirnatega materiala TICa. Stene so tako zapolnjene s promocijskim materialom in same na sebi nimajo posebnega značaja. So nevtralne in obdane s »skoraj nevidno« kovinsko mrežo, v katero se vstavlja in namešča po potrebi police, posode, panoje, cvetlična korita, iz katerih se rastline plezalke lahko vzpenjajo po mreži, mreže služijo tudi kot oglasna deska.

Ostala predvidena oprema je večinoma pohištvo in dodatki in vse naj bo čimbolj lokalno in trajnostno. Zato za pisarniško pohištvo predlagamo lokalne proizvajalce (Gonzaga), konferenčni stoli so Nicoless slovenskega proizvajalca Donarja, ki so narejeni iz recikliranega materiala in nagrajeni z Red Dot nagrado za oblikovanje, predlagani fotelji so prav tako slovenski (od oblikovanja do izdelave) izdelki Linden, povštri za zunanje posedanje so delo lokalne izdelovalke Re-do iz trajnostnega materiala, starega jeansa.