Avtorja: Adrijan Cingerle, u.d.i.a., Eva Sušnik, u.d.i.a.         Foto: Luka Vodopivec, Atriva

Ploščad pred prenovljenim Turistično informacijskim centrom, Zavodom za turizem in Centrom trajnostne mobilnosti na Kidričevi ulici 11, je del širše prenove Kidričeve ulice, uvoza pred občinsko stavbo, ukinitvijo več parkirnih mest ter vzpostavitvijo izposoje električnih koles. Ureditev zunanjosti TICa na novi lokaciji do trga pred Vrtnico, vključuje leseno ploščad, klopi z nasloni ali brez in korita za zelenje, kjer se bo razširil program novega Centra trajnostne mobilnosti. Izbran les je macesen, ki je enak kot ostale urbane lesene ureditve v mestu Nova Gorica (klopi na Trgovski ulici). Ploščad je v istem nivoju s pločnikom in se materialno navezuje na opremo v notranjosti prostora TICa. Korita so zelena bariera proti prometni Kidričevi ulici, ploščad pa nadaljuje dvignjen del pločnika, kjer je možna izposoja koles. Lesena ploščad je intervencija, ki oživlja Magistralo na trajnostni način.