Predlagana zasnova prireditvenega prostora v Vitovljah je celovit krajinsko-arhitekturni projekt, ki izpolnjuje vse želje in potrebe uporabnikov hkrati pa predstavlja sanacijo degradiranega prostora. Ureditev zajema vse dosedanje aktivnosti, ki so se izvajale na danem prostoru hkrati pa ponudi več možnosti za nove dejavnosti in dogodke. Posegi so podrejeni naravnim danostim tako, da ureditev pripomore k revitalizaciji prostora.

Avtorji: Adrijan Cingerle u.d.i.a., Katarina Iskra u.d.i.k.a., Renata Jakopin u.d.i.a.