PTIČJA OPAZOVALNICA

Na opuščenem glinokopu v Renčah, so si gnezdišča ustvarile nekatere izjemne vrste ptic, zaradi česar je lokacija zanimiva za ornitologe in ostale opazovalce ptic. Ena izmed najbolj zanimivih vrste je čapljica (Ixobrychus minutus), ki na tej majhni antropogeni površini dosega najvišjp gnezditveno gostoto v Sloveniji. Poleg nje lahko na območju glinokopa najdemo tudi edino potrjeno gnezdišče sive gosi (Anser Anser) v Sloveniji.

Postavitev ptičje opazovalnice je predvidena na obrežju glinokopa. Celotna lesena konstrukcija opazovalnice je zaradi poplavljanja pomaknjena na višjo lego brežine, med obstoječo vegetacijo, kar omogoča neopazno fotografiranje in opazovanje pestrega živalskega in rastlinskega življenja.

Koncept zasnove izhaja iz pravilnega šesterokotnika, ki predstavlja abstrakcijo ptičjega gnezda. Spreminjanje kotov in pozicij ogljišč lika, generira novo nepravilno obliko, ki je glede na predvideno mesto postavitve opazovalnice, prilagojena za poglede na najzanimivejše točke glinokopa. 

                            

avtorji: Adrijan CINGERLE, u.d.i.a., Tine Horvat, u.d.i.k.a.