Avtorji: Adrijan Cingerle, u.d.i.a., mag.Boštjan Furlan, u.d.i.a., Boštjan Kikelj,u.d.i.a., zunanja ureditev: Ana Kučan, u.d.i.k.a., 2000

Pri iskanju pravilne oblike in umestitve objekta na dano parcelo smo se v samem začetku oprli na izhodišča geomantične analize. Ta pristop – sodelovanje z geomanti - postaja že nekakšen zaščitni znak delovanja naše skupine. Menimo namreč, da se danes vse preveč projektov rojeva brez pravega pristnega odnosa s prostorom, ki je namenjen gradnji. Potrebno pa je ravno nasprotno  - začetek in osnova dobre arhitekture je temeljito seznjanje z lokacijo na vseh nivojih – od tistih očitnih in merljivih nivojev (topografija, vegetacija, pozidava, danosti, …) do tistih manj otiplijivih in očesu nevidnih, ki jih lahko zaznajo le izkušeni geomanti in bistveno razkrivajo pravi karakter lokacije. Prav tu se namreč skriva tisto staro (in že pozabljeno) znanje, ki je bilo nekdaj  odločilno pri subtilnem lociranju objektov v naravi.

Geomantično analizo je izdelal Robi Lavin (februar 1998). Gre za postopek energijske zaznave kakovosti bivanja, ki je utemeljen na merjenu prostorskih napetosti, značilnosti pretakanja njihovega energijskega pretoka in določitvi blagodejnih področij za gradnjo. Analiza je pokazala, da je na lokaciji namenjeni gradnji medicinskega centra, energijski sistem sestavljen iz dveh linij; glavne in lokalne linije, ter štirih energijskih prstanov. Križišče linij označuje glavni energijski center, ki daje celotnemu območju glavni karakter prijaznosti in topline. 

Zasnova stavbe je v natančni geometriji energijskih linij. S tem smo objekt uglasili z vitalnimi potenciali lokacije. Stavbo dojemamo kot niz višinsko strukturiranih vzporednih zidov, ki močno definirajo usmerjenost vzdolž glavne energijske linije oz. Brestnikovega potoka. Med zidove so vpeti volumni v katerih je nameščen program ordinacij ter osrednji volumen, ki je izjema in je v njem osrednja čakalnica ter več funkcionalni prostor. Zidovi so podaljšani, tako da se ustvarja medsebojno prepletanje grajene strukture in naravnega zunanjega okolja. Osnovni koncept objekta oz. niz zidov smo poudarili z ozelenitvijo prečnih fasad.


Članek o medicinskem centru Vid