Zavod Gong želi s postavitvijo kipa Vrvohodec/Funambolo Giorgia Valvassorija približati sodobno umetnost najširšemu krogu Novogoričanov. Znano je namreč, da umetniški projekti v javnem prostoru prispevajo k večji kakovosti bivanja v mestih in dajejo meščanom spodbudo za razmišljanje. Poleg tega javna umetnost, ki je namenjena in dostopna vsem, poglablja estetsko dimenzijo mimoidočih. Stalna postavitev skulpture v središču Nove Gorice pa ima še eno pomembno funkcijo: zbliževanja dveh obmejnih mest in izmenjave kulturnih dogodkov med Novo Gorico in Gorico.

Avtor urbane intervencije: Giorgio Valvassori; besedilo: Nataša Kovšca