Avtorji: Adrijan Cingerle, u.d.i.a., Katarina Iskra, u.d.i.k.a., Igor Premzl, u.d.i.a., Matej Štanta, m.i.a., Špela Štokelj, d.i.k.a.

Natečajna rešitev: ajdovski KARDO

Obravnavano območje obdelave zajema znaten in pomemben del mestnega tkiva v samem središču mesta Ajdovščina. Z urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditvijo, ki temelji na vzpostavljanju kritične distance do Castre in na zgoščevanju grajene strukture ter na združevanju pomembnih mestnih funkcij, želimo intenzivirat ožje središče mesta. Celovita ureditev Ceste 5. maja vrača težišče političnega, gospodarskega, družbenega in socialnega življenja v strogo središče mesta. Cesta 5. maja postane pomemben nosilec javnega življenja v mestu in pokazatelj kulturnega ter gospodarskega razvoja mesta Ajdovščine. Glavna mestna aleja z jasno oblikovanim prostorskim karakterjem ponavlja vzorec doživljanja odprtega prostora strnjenega jedra ter s svojo pojavnostjo v prostoru razbremenjuje mesto vaškega pridiha, utrjuje urbano podobo identitete kraja kot gospodarskega, političnega in kulturnega regionalnega središča Vipavske doline. 

 

 

 

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •