Kreadom d.o.o.

arhitektura, geomantija, inženiring
Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

SLOVENIJA

TEL: +386 (5) 333 27 65

EMAIL: info@kreadom.com

SKYPE: HADRIJAN


print

 

JAVNE POVRŠINE KOT DODANA VREDNOST NOVE SOSESKE

Besedilo: Janja Brodar
Lokacija: Visoko, Vipavska dolina
Predstavljeni projekt je zanimiv predvsem zaradi procesa projektiranja in načina, s katerim želi investitor projekt izvesti. Medtem ko Slovenijo še vedno brezsramno pozidavajo s pravimi enklavami stanovanjskih sosesk na obrobjih vasi, ki kupcu poleg bližine avtoceste ne ponujajo prav nič vaške idile, se nam na Visokem, v zaselku v Vipavski dolini, obeta malo bolj humana gradbena zgodba.
Tandem krajinski arhitekt-arhitekt (s sodelavcem geomantom) se je temeljito poglobil v lokacijo, saj je bila analiza prostorskih danosti po njihovih besedah vodilo in osnova za projektiranje. Ustvariti so želeli sosesko, ki bo v fizičnem, kulturnem in socialnem pomenu kar najbolj vpeta v prostor – kar je dobro za prostor, naj bo dobro tudi za uporabnika in s tem tudi ekonomsko uspešno in trajnostno.
Novo naselje se ponaša predvsem z investicijo v javni prostor: projekt dveh polvkopanih nizov različnih stanovanjskih enot se na obstoječi zaselek starih kraških hiš naslanja z na novo ustvarjenim vaškim trgom z razglednim stolpom. Stanovanjsko sosesko na subtilen način prebadajo pešpoti, ki odgovarjajo na zahteve izletnikov in ohranjajo občutek vaškosti. V soseski ni ograj, ker so odprti bivalni prostori pred pogledi zaščiteni s postavitvijo in višinskimi zamiki hiš. Naselje v socialnem smislu bogatijo tudi predvideni skupni zelenjavni vrtovi na južnem kmetijskem zemljišču, v trajnostnem pa sistem zbiranja kapnice, zagotovljena minimalna poraba za klimatsko ugodje, kompostniki, zelene strehe itd.
Predvidena je postopna zgraditev naselja - kupec si na osnovi idejnega projekta izbere svojo enoto, ki mu jo v okviru celostnega oblikovanja tudi prilagodijo in zanjo pridobijo gradbeno dovoljenje, zagotovijo komunalno opremljenost in urejene skupne površine ter jo tudi realizirajo.

Članek Več o zaselku na Visokem