Integralno načrtovanje

Integralno načrtovanje  vključuje delo interdisciplinarne skupine strokovnjakov s področja geomantije-celostne ekologije, arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, sociologije, ekonomije in inžinirstva.

Integralni pristop si prizadeva za organsko povezavo odprtega  prostora in grajenih struktur. Temelji na poglobljeni analizi prostora kot večdimenzionalne strukture, ki poleg naravnih danosti, krajinske tipologije in vizualnih značilnosti upošteva tudi bolj subtilne silnice prostora, ki so temelj za pravilno umestitev grajenih prvin.

Nadzor in svetovanje pri procesu nastajanja projekta kot celote, vključuje intenzivno sodelovanje z naročnikom. Rezultat skupnega sodelovanja je torej izvirna in inovativna arhitekturna rešitev, ki je usklajena tako z  ožjo in širšo lokacijo kot tudi večdimenzionalno prostorsko strukturo, v katero je določen kompleks ali objekt vključen.

Celostno zasnovan prostor zagotavlja uporabnikom zdravo bivalno okolje za kvalitetno in enakovredno zadovoljevanje njihovih fizičnih, čustvenih, mentalnih in duhovnih potreb.  

Osnovna načela snovanja, ki temeljijo na geomantiji ali celostni ekologiji, težijo k prostorski in ekološki uravnoteženosti, družbeni sprejemljivosti in ekonomski upravičenosti ter s tem zagotavljajo visoko bivalno kvaliteto. Organski preplet grajenega in odprtega prostora pa prispeva k prepoznavnosti okolja in gradi novo identito prostora.