Pri Vinski kleti Batič gre za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti nekaj desetletij starega gospodarskega poslopja-hleva, ki je nekoč služil reji govedi, v vinsko klet.

Lokacija vinske kleti se nahaja na robu naselja Šempas, izven nekoč jasno čitljive meje, ki je ločevala pretežno strnjeni del vasi od obdelovalnih površin šempaskega polja. Na južnem delu poslopja ležijo vinogradi kmetije.

Z rekonstrukcijo smo obstoječi objekt, ki je bil zgrajen iz prefabriciranih montažnih armiranobetonskih elementov spodkopali in podkletili. Vkopani del kleti je namenjen staranju vina v lesenih sodih (barrique), pritlični pa vinskemu laboratoriju in ostalim servisnim prostorom.

Vas Šempas, ki je bila nekoč tipična primorska vasica z značilnimi urbanističnimi in arhitekturnimi elementi, je bila zaradi stihijske gradnje močno degradirana. Da bi zunanjo podobo prenovljenega poslopja navezali na še razpoznavne in kvalitetne dele naselbinskega jedra vasi smo pri obdelavi fasad uporabili za vaškeuličice (t.i. »gase«) značilne obokane prehode oz. »velbe«. Le-te smo v reinterpretirani obliki  izvedli tako za glavni vhod v klet kot tudi v stilizirani obliki na jugozahodni fasadi, kjer sta tudi dva servisna vhoda. Arhaična podoba klasičnega historičnegaarhitekturnega elementa, ki je umeščen na montažne prefabrikate v gladkem vidnem betonu, deluje aktualno in brezčasno.

Vkopani del kleti je zgrajen iz prefabriciranih obodnih sten dodatno betoniranih na mestu samem ter iz simetrično razporejenih stebrov, ki podpirajo medetažno ploščo pritličja. Stebri so zaključeni z ovalnimi, ravno tako prefabriciranimi vutami. Ta del kleti je po vzoru španskih »vinskih katedral« narejen monumentalno. Zatemnjen prostor z izbrano umetno razsvetljavo, ki povdarja koncizno konstrukcijsko strukturo poslopja deluje posvečeno, skoraj sakralno.

Avtor: Adrijan Cingerle, u.d.i.a., Danijel Kavčič, u.d.i.a., d.i.g.


Revija HIŠE: Vez med tradicijo in sodobnostjo

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •